Projekty i działania

2023

Łódzkie Druki Ludowe. W poszukiwania śladów dziedzictwa dawnych farbiarzy i drukarzy

Projekt ma na celu zachowanie, popularyzację i twórcze przekształcenie tradycji stemplowania tkanin i papieru klockami drzeworytniczymi w regionie łódzkim, w Łodzi, Łowiczu i Pabianicach. Obejmuje cykl warsztatów, kwerendę w muzeach oraz akcję społeczną, mającą na celu poszukiwanie w rodzinnych archiwach śladów farbiarstwa i drukarstwa (stempli drzeworytniczych, drukowanych tkanin, narzędzi, zdjęć).

Pomysł, koordynacja: Anna Raczkowska

FInansowanie: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa

2022

„Dotknij Łodzi! – Spacery sensoryczne i warsztaty edukacyjne”

Kontynuacja działań wokół poznawania natury i kultury miasta ze szczególnym uzwględnieniem zmysłu dotyku. Projekt obejmuje cztery spacery sensoryczne w przestrzeni parkowej Łodzi, stworzenie dwóch filmów edukacyjnych oraz dwa warsztaty: tworzenia ścieżek sensorycznych oraz haftu przestrzennego.

Pomysł, koordynacja: Anna Raczkowska

Finansowanie: budżet Miasta Łodzi

2021

„Dotknij Łodzi!” – Natura i sztuka łódzkich parków – spacery sensoryczne

Kontynuacja projektu opartego o edukację sensoryczną. Działania projektowe obejmują dwa stacjonarne spacery sensoryczne po łódzkich parkach oraz realizację krótkich filmów edukacyjnych upowszechniających wiedzę o kulturze parkowej, o pracy rzeźbiarza, o bogactwie zarówno naturalnym, jak i kulturalnym łódzkich parków.

Pomysł, koordynacja: Anna Raczkowska

Finansowanie: budżet Miasta Łodzi

2020

„Kultura i natura na wyciągnięcie ręki”. Łódzkie parki i ich rzeźby – spacery sensoryczne

Projekt edukacyjny, w ramach którego powstaną filmy prezentujące spacery sensoryczne po łódzkich parkach i ogrodach. Wirtualne spacery pomogą zrozumieć widzom jak zwiedzać park świadomie – multisensorycznie, pobudzając zmysły słuchu, dotyku, wzroku. Widzowie zyskają też nową perspektywę na rzeźbę – perspektywę twórcy.

Pomysłodawczyni: Anna Raczkowska

Finansowanie: program Kultugranty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń

“Polskie druki ludowe. Drzeworyt dawniej i dziś”

Projekt edukacyjno-artystyczny mający na celu popularyzację wiedzy o regionalnej tradycji ludowego drukowania tkanin (uzyskiwania wzorów na tkaninach poprzez stemplowanie ręcznie rzeźbionymi “klockami drukarskimi”) w regionie łódzkim. W wyniku projektu powstanie dokumentacja klocków drukarskich z archiwum Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, kolekcja ręcznie rzeźbionych stempli oraz materiały edukacyjne. 

Pomysłodawczyni: Anna Raczkowska

Finansowanie: stypendium artystyczne Prezydent Miasta Łodzi

„Tkactwo tabliczkowe wczoraj i dziś – badania, warsztaty, monografia”

Indywidualny projekt badawczo-edukacyjny o tkactwie tabliczkowym obejmujący opracowanie zabytków tkactwa tabliczkowego z terenów Polski, warsztaty edukacyjne oraz przedstawienie sylwetek współczesnych twórców zajmujących się tym rzemiosłem. Efektem projektu będą materiały edukacyjne do nauki tkactwa tabliczkowego oraz szkic monografii.

Realizatorka: Emilia Pawłusz

Finansowanie: stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (twórczość ludowa)

Filmy edukacyjne dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Kurpie Zielone – wizyta studyjna

2019

„Jak się to dzieje?” Technika dziania igłą we współczesnym kontekście

Projekt z zakresu archeologii eksperymentalnej, mający na celu zbadanie w użyciu codziennym przedmiotów wykonanych techniką naalbindingu (dziania na igle) oraz zaprojektowanie przedmiotów współczesnych do wykonania na igle.

Pomysłodawczyni: Anna Kępa

Centra edukacji historycznej w Skandynawii – wizyta studyjna

2017-2018

Łódzkie warsztaty rzemiosł dawnych

Seria autorskich warsztatów

2016

„Zszyj się z Łodzią!”

Pierwszy autorski projekt Stowarzyszenia Wici, mający na celu przybliżenie mieszkańcom Łodzi włókienniczej historii miasta i jej twórcze zinterpretowanie podczas warsztatów.

Finansowanie: Grant na lepszy start, OPUS