Erasmus+

Poszukujesz organizacji partnerskiej do projektów europejskich?

Zapraszamy do współpracy! Stowarzyszenie Wici realizuje projekty w ramach programu Erasmus+ w obszarach edukacji młodzieży i dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego i ustawicznego. Posiadamy doświadczenie jako partner w międzynarodowych partnerstwach strategicznych (Akcja 2) oraz partner i organizator wymian osób pracujących z młodzieżą (Akcja 1)

Preferowane obszary tematyczne: dziedzictwo kulturowe, rzemiosło i rękodzieło, design, ekologia, „slow life”, sektor kreatywny, mikro przedsiębiorczość, rozwój zrównoważony, edukacja nieformalna, edukacja sensoryczna, komunikacja międzykulturowa, komunikacja bez przemocy (NVC), komunikacja empatyczna, społeczeństwo obywatelskie, działania międzysektorowe (biznes-ngo-sektor publiczny), turystyka regionalna, budowanie marki, działania na rzecz społeczności lokalnych, obszar Morza Bałtyckiego i Skandynawia.

Kluczowe kompetencje kadry Wici: treningi w zakresie komunikacji bez przemocy, filmy edukacyjne, fotografia zaangażowana (photovoice / videovoice), publikacje, badania społeczne (jakościowe, ilościowe, analiza i interpretacja danych, raportowanie, komunikacja wyników), popularyzacja nauki, dziedzictwa kultury i sztuki z użyciem nowych mediów, prowadzenie zajęć z zakresu edukacji o kulturze i sztuce, edukacja sensoryczna dzieci i dorosłych, warsztaty rzemiosł i rękodzieła, organizacja wydarzeń, ewaluacja projektów.

Kontakt: Anna Kępa, koordynatorka projektów Erasmus+, info@wici.org.pl

KA1 Wymiany młodzieży oraz kadry

NATURE-BASED COMMUNITIES AND CRAFTSMANSHIP (2021, Polska)

Wydarzenie networkingowe o charakterze integracyjnym dla osób pracujących z młodzieżą i pracowników organizacji pozarządowych z Polski, Chorwacji, Słowenii i Rumunii. Skoncentrowane na zielonej edukacji i rzemiośle.

RECONNECTING TO THE BASICS (2021, Polska)

Trening dla osób pracujących z młodzieżą wokół zagadnienia komunikacji empatycznej (Empathic Communication) jako narzędzia radzenia sobie w trakcie kryzysu oraz pomocnego w procesie odbudowy. Kontynuacja projektu „Theater by Nature”.

THEATER BY NATURE (2020, Teneryfa)

Trening dla osób pracujących z młodzieżą wokół metody komunikacji bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberg’a, teatru zaangażowanego Augusto Boal’a („Teatr Forum”) oraz antropozofii Rudolfa Steiner’a.

KA2 Partnerstwa startegiczne

TECOFASH (2021-2023)

Partnerstwo strategiczne na rzecz wspierania wydajnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu modowego w Europie. Projekt koncentruje się na zwiększeniu potencjału małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów w kierunku modelu biznesowego opartego na obiegu zamkniętym oraz ekologicznych innowacjach. 

STARTCRAFT (2020-2022)

Partnerstwo strategiczne na rzecz wzmacniania przedsiębiorczości i budowania kompetencji menedżerskich wśród małych firm związanych z rzemiosłem.