STARTCRAFT

Szkolenie w zakresie kompetencji menedżerskich w kształceniu zawodowym i ustawicznym dla małych firm związanych z rzemiosłem

2020-2022 KA202 „Partnerstwa strategiczne” dla kształcenia i szkolenia zawodowego

STARTCRAFT to dwuletni projekt realizowany przez konsorcjum siedmiu organizacji z Belgii, Grecji, Włoch, Polski i Hiszpanii. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze rzemieślniczym. Chcemy poznać potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców i małych firm w każdym z krajów partnerskich, aby następnie opracować przydatne dla nich zasoby służące pogłębianiu kompetencji menedżerskich. Efektem projektu będzie zestaw materiałów edukacyjnych online dla rzemieślników, osób zarządzających firmami związanymi z rzemiosłem oraz nauczycieli i edukatorów w tych dziedzinach. Powstaną także raporty na temat sytuacji przedsiębiorstw rzemieślniczych w każdym z krajów partnerskich.

Organizator: Oficjalna Izba Handlowa Hiszpanii w Belgii i Luksemburgu (Belgia)

Partnerzy strategiczni: KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja), Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Asociación Valencia Inno Hub (Hiszpania), Markeut Skills Sociedad Limitada (Hiszpania), Smooland Di Dell’osso Marco (Włochy), Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici” (Polska).

Przejdź do strony projektu.

Pobierz ulotkę informacyjną o projekcie w PDF.

Etap 1. Badania

W pierwszej połowie 2021 przeprowadziliśmy badania sondażowe wśród nauczycieli, edukatorów i szkoleniowców związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w celu poznania ich opinii na temat edukacji w zakresie przedsiębiorczości w Polsce. W kolejnym etapie przeprowadziliśmy wywiady grupowe i indywidualne z przedsiębiorcami sektora kreatywnego i rzemiosł, aby zrozumieć ich doświadczenia prowadzenia firmy w Polsce oraz zbadać ich potrzeby w zakresie szkoleń i pozyskiwania umiejętności kluczowych z perspektywy rozwijania biznesu. Wyniki badań posłużą do przygotowania cyfrowych materiałów szkoleniowych dla przedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz raportem z badań.

1 6 A
« z 13 »

Pobierz prezentację w PDF.

Etap 2.  Materiały szkoleniowe

W drugiej połowie 2021 konsorcjum StartCraft rozpoczęło prace nad materiałami edukacyjnymi dla przedsiębiorców w sektorze rzemiosła. Będą one dostępne w postaci interaktywnej, darmowej platformy learningowej. Podstawą przygotowania tematów szkoleń są wyniki badań przeprowadzonych w pierszym etapie projektu.

Etap 3. Raport mobilny

Raport mobilny z badań na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych oraz zapotrzebowania na umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w sektorze rzemiosła jest już dostępny w postaci aplikacji StartCraft do pobrania w Google Play.

Więcej o raporcie przeczytacie w informacyjnym projektu.

Etap 4. Testy użyteczności platformy

W oparciu o materiały szkoleniowe przygotowane przez ekspertów konsorcjum w Etapie nr 2 zaprojektowano i zaprogramowano interaktywną platformę edukacyjną. Przeprowadzono badania doświadczeń użytkowników, aby uzyskać wgląd w to, jak przyszli użytkownicy postrzegają funkcjonalność, wygląd i zawartość platformy. Platforma jest skierowana do studentów i właścicieli firm rzemieślniczych, natomiast konsorcjum pracuje nad szeregiem zasobów skierowanych do nauczycieli i trenerów przedsiębiorczości w edukacji zawodowej. Zostaną wydane jako Noty Dydaktyczne w końcowej fazie projektu StartCraft.

Przeczytaj więcej o bieżących działaniach i rezultatach w drugim biuletynie StartCraft.