STARTCRAFT

Szkolenie w zakresie kompetencji menedżerskich w kształceniu zawodowym i ustawicznym dla małych firm związanych z rzemiosłem

2020-2022 KA202 „Partnerstwa strategiczne” dla kształcenia i szkolenia zawodowego

STARTCRAFT to dwuletni projekt realizowany przez konsorcjum siedmiu organizacji z Belgii, Grecji, Włoch, Polski i Hiszpanii. Jego głównym celem jest wspieranie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze rzemieślniczym. Chcemy poznać potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców i małych firm w każdym z krajów partnerskich, aby następnie opracować przydatne dla nich zasoby służące pogłębianiu kompetencji menedżerskich. Efektem projektu będzie zestaw materiałów edukacyjnych online dla rzemieślników, osób zarządzających firmami związanymi z rzemiosłem oraz nauczycieli i edukatorów w tych dziedzinach. Powstaną także raporty na temat sytuacji przedsiębiorstw rzemieślniczych w każdym z krajów partnerskich.

Organizator: Oficjalna Izba Handlowa Hiszpanii w Belgii i Luksemburgu (Belgia)

Partnerzy strategiczni: KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja), Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Asociación Valencia Inno Hub (Hiszpania), Markeut Skills Sociedad Limitada (Hiszpania), Smooland Di Dell’osso Marco (Włochy), Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici” (Polska).