Badania Erasmus+ partnerstwo strategiczne Wywiady

Biznes i rzemiosło w Polsce – raport z badań

Jak przedstawia się sytuacja przedsiębiorców w sektorze rzemiosł w Polsce?

Stowarzyszenie WICI jest częścią konsorcjum StartCraft, w ramach którego 7 europejskich organizacji bada potrzeby edukacyjne przedsiębiorców sektora rzemiosł w celu przygotowania innowacyjnych narzędzi online służących rozwojowi kompetencji związanych z zarządzaniem i przedsiębiorczością. W pierwszej części projektu partnerzy zebrali dane na temat sytuacji szkolnictwa zawodowego w każdym z krajów i skontaktowali się z przedsiębiorcami, aby poznać ich doświadczenia.

Jako metody zbierania danych wykorzystano ankietę, grupy fokusowe i wywiady pogłębione. Nasze Stowarzyszenie było odpowiedzialne za dystrybucję ankiety wśród nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego (VET) oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (CVET). W drugiej fazie przeprowadziliśmy wywiady z polskimi przedsiębiorcami z sektora rzemiosła i sztuki w formie dwóch wywiadów grupowych (FGI) oraz dziesięciu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Zakres wywiadów był szeroki, obejmował motywacje do zostania przedsiębiorcą-rzemieślnikiem, edukację, a także wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorcy prowadząc biznes w Polsce. Celem obu rodzajów wywiadów było rozpoznanie, czego przedsiębiorcy potrzebują, aby poprawić swoje umiejętności w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz jakimi metodami lubią się uczyć.

Podsumowanie wywiadów

Poważnym ograniczeniem dla przedsiębiorców jest brak środków finansowych na inwestycje na początku, jak i w trakcie prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy wskazywali, że wysoki koszt obowiązkowych opłat ZUS oraz inne koszty stałe wynikające z systemu podatkowego w Polsce negatywnie wpływają na cenę produktu i opłacalość produkcji rzemieślniczej. Co więcej, uczestników przytłacza dokumentacja, formalności i skomplikowany system podatkowy w Polsce. Podają przykłady innych przedsiębiorców, którzy zrezygnowali z działalności gospodarczej z powodu tych czynników. Poczucie zniechęcenia i bezradności pojawiło się niemal w każdym wywiadzie, kiedy został poruszony temat podatków, opłat i formalności. Przedsiębiorcy mają silną potrzebę i potencjał tworzenia nowych produktów, chcą uczyć się nowych umiejętności, a także dzielić się swoimi doświadczeniami, jednak robią to w małym stopniu ze względu na to, ile czasu poświęcają na formalności. Wszyscy przedsiębiorcy powiedzieli, że woleliby skupić się na projektowaniu produktów i rzemiośle niż na obowiązkach administracyjnych. Ich ambicją nie jest prowadzenie biznesu jako takiego, ale wyrażanie swojej kreatywności poprzez rzemiosło i sztukę. Firma jest tylko narzędziem, aby móc realizować swoje pasje i sprzedawać swoje wytwory legalnie. Zarobki rzemieślników nie pozwalają im inwestować w rozwój, ograniczając tym samym ich ogromny potencjał. Widoczny jest także żal, jaki wyrazili w stosunku do polskiego systemu edukacji. Wszyscy badani wskazywali na ogromną, systemową lukę w nauczaniu przedsiębiorczości w Polsce. Większość uczestników badania nie otrzymała żadnej edukacji zawodowej. Zdecydowana większość uczy się metodą prób i błędów, na podstawie doświadczeń własnych i innych przedsiębiorstw lub bierze udział w krótkich, praktycznych kursach, które są postrzegane jako bardziej przydatne niż studia wyższe. Wszyscy przedsiębiorcy zgłaszali potrzeby dokształcania się. Potrzeby edukacyjne są różnorodne, dotyczą umiejętności z zakresu zarządzania, prawa i rachunkowości, komunikacji, marketingu i sprzedaży, a także well-being i umiejętności miękkich. Najbardziej preferowaną formą uczenia się był mentoring, uczenie się w grupie z osobami o podobnym profilu oraz kursy w wolnym tempie.

Wyniki ankiety oraz bardziej szczegółowe podsumowanie i omówienie wywiadów znajdują się w RAPORCIE (kliknij w link, aby otworzyć go w nowej zakładce).

1 6 A
« z 13 »

Pobierz prezentację PDF.

Zobacz stronę projektu.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

Powiązane