Filmy edukacyjne

Latem 2020 Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprosiło nasze Stowarzyszenie do współpracy przy realizacji filmów edukacyjnych. Wzięłyśmy udział w czterech filmach. Dwa dotyczyły obiektów archeologicznych – ceramiki oraz broszowanej krajki z XIII wieku (o tym zabytku przeczytacie sporo na naszym blogu), a kolejne dwa kultury ludowej – pracy młynarza i zielarstwa. Naszym planem był skansem Łęczycka Zagroda Chłopska położona w malownicznym Kwiatkówku oraz przestrzenie łódzkiego Muzeum. Praca na planie była świetnym doświadczeniem – miałyśmy możliwość zaprezentowania naszych pasji szerszej publiczności, a także merytorycznej współpracy z ekspertami Muzeum. Cieszymy się, że mogłyśmy wesprzeć Muzeum w działaniach promujących kulturę dawną i ludową, a także instytucje kultury województwa łódzkiego, w którym zarejestrowana jest nasza organizacja. Zapraszamy do obejrzenia efektów projektu!

„W starym młynie”, 2020, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Film opowiada o pracy wiejskiego młynarza. W drugiej części Anna Raczkowska, nasza prezeska, pokazuje jak zrobić podpłomyki.