Spacery sensoryczne – łódzkie parki i ich rzeźby

W maju 2020 Łódzkie Centrum Wydarzeń ogłosiło wyniki programu „Kultugranty 2.0”, który stanowi wsparcie działań sektora kreatywnego w Internecie. Program jest odpowiedzią na wyjątkową kreatywność łodzian i umiejętność adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości spowodowanej pandemią koronawirusa. 

 “Kultura i natura na wyciągnięcie ręki”. Łódzkie parki i ich rzeźby – spacery sensoryczne –  to jeden ze zwycięskich projektów programu “Kultugranty 2.0”.  Ma służyć upowszechnianiu wiedzy o kulturze parkowej, o pracy rzeźbiarza, o bogactwie zarówno naturalnym i kulturalnym łódzkich parków. Jedenaście publicznych parków w Łodzi uznano za zabytki kultury. Wiele z nich pamięta jeszcze czasy Łodzi przemysłowej w XIX wieku. Te zielone przestrzenie to także ogólnodostępne galerie sztuki, w których można podziwiać prace rzeźbiarzy. 

Projekt zakłada realizację krótkich filmów prezentujących spacery sensoryczne po łódzkich parkach i ogrodach. Artystka prowadząca spacery przedstawiać będzie dwa elementy – kulturę (rzeźba) i naturę (struktury naturalne), które można postrzegać różnymi zmysłami. Artystka omówi rzeźby znajdujące się w parkach – przybliży nie tylko ich historię, ale i proces powstawania realizacji. Poznamy materiały, narzędzia, techniki, struktury, co przybliży widzom pracę twórców rzeźb parkowych. Spacery pomogą zrozumieć widzom jak zwiedzać park świadomie – multisensorycznie, pobudzając zmysły słuchu, dotyku, wzroku. Widzowie zyskają też nową perspektywę na rzeźbę – perspektywę twórcy.

Projekt ma na celu poszerzyć wiedzę widzów o bogactwie łódzkich parków oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego. Parki w czasach koronawirusa stały się jednym z popularnych miejsc wypoczynku mieszkańców miasta. Projekt integruje pokolenia, afirmuje lokalną tradycję, popularyzuje wiedzę o rzeźbach parkowych oraz upowszechnia ją we współczesnych mediach w przystępnej formie. Głównym celem projektu jest edukacja i popularyzacja wiedzy o łódzkich parkach wśród mieszkańców Łodzi.

Pomysłodawczynią projektu jest Anna Raczkowska.

Na wyciągnięcie reki – spacery sensoryczne. O Wróbelku Ćwirku

Na wyciągnięcie ręki – spacery sensoryczne. Pomnik w Parku na Zdrowiu

Na wyciagnięcie ręki – spacery sensoryczne. Park Źródliska w Łodzi

Na wyciągnięcie ręki – spacery sensoryczne. Natura Parku na Zdrowiu w Łodzi

Projekt zrealizowany w ramach programu Kultugranty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.