Projekt KRAJKA

Projekt KRAJKA to skrócona nazwa dla działań, które realizowała Emilia Pawłusz w ramach indywidualnego stypendium twórczego od stycznia 2020 do marca 2021 zatytuowanych „Tkactwo tabliczkowe wczoraj i dziś – badania, warsztaty, monografia”.

Jest to projekt badawczo-edukacyjny mający na celu popularyzację tkactwa tabliczkowego, techniki ręcznego tkania ozdobnych pasów (krajek). Główne działania projektu to:

1) przegląd literatury przedmiotu oraz kwerenda w polskich muzeach,

2) wywiady ze współczesnymi twórcami krajek tabliczkowych, oraz

3) tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych online.

Relacje z wizyt w muzeach, przeglądu literatury oraz spotkań z twórcami można śledzić na naszym blogu.

Na bieżąco uzupełniamy bibliotekę darmowych materiałów edukacyjnych. Znajdą się w niej publikacje, wzory do samodzielnego tkania, scenariusze zajęć oraz prezentacje, które można pobrać z naszej strony i użyć w dowolnym kontekście edukacyjnym. Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych)

Pomysłodawczynią i realizatorką projektu jest dr Emilia Pawłusz.

W poszukiwaniach informacji na temat tkactwa tabliczkowego na terenach Polski wspierają nas pracownicy muzeów archeologicznych i etnograficznych. Dziękujemy za wsparcie merytoryczne, otwartość i entuzjazm!

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium twórczego (kategoria twórczości ludowej) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo

Film

10-minutowa podróż przez świat tkactwa tabliczkowego. Opowiada Emilia Pawłusz. Zdjęcia i montaż: Dzika Kępa. Mobilne Studio Fotografii Anna Kępa.

Wywiady

„Lubię tkwić głęboko w tradycji…” – wywiad z Edytą Wiśniewską, twórczynią krajek wybieranych.

„To jest mój czas na relaks, medytacja, to jest po prostu mój świat” – rozmowa z Kasią Szymańską, artystką, graficzką i tkaczką.

Publikacje

Tkactwo tabliczkowe. 10 wzorów na 8 tabliczek (PDF)

Etno Krajki. 3 wzory do tkania inspirowane zbiorami Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (PDF)

Tkactwo tabliczkowe na ziemiach polskich. Przegląd badań (PDF)

Historyczne wzory do tkania na tabliczkach

Wzór inspirowany XIII-wieczną taśmą ze Starego Brześcia, znajdującą się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi:

Stary Brzesc – wersja polska PDF

Stary Brzesc – English version PDF

Wzór inspirowany XIV-wieczną taśmą znalezioną na zamku w Siewierzu:

Siewierz – wersja polska PDF

Siewierz – English version PDF