TECOFASH

Jak biznes może połączyć sukces ekonomiczny z odpowiedzialnością środowiskową i społeczną? W jaki sposób firmy z branży modowej mogą wprowadzać innowacje, tworzyć atrakcyjną modę i jednocześnie działać w modelu zrównoważonym? Konsorcjum TECOFASH zostało założone przez siedmiu partnerów (w tym Stowarzyszenie WICI) z pięciu krajów UE, których sfera działania dotyczy przedsiębiorczości, mody i przemysłu tekstylnego. Połączyliśmy nasze doświadczenia i wiedzę, aby stworzyć innowacyjne materiały edukacyjne dla małych przedsiębiorstw i aspirujących przedsiębiorców z branży modowej, aby wspomóc ten sektor tak, żeby działał w bardziej zrównoważony i zaawansowany cyfrowo sposób. Wszystkie materiały edukacyjne udostępnimy za darmo na zasadzie otwartego dostępu dzięki finansowaniu z programu Erasmus+.

Co jest nie tak z branżą szybkiej mody?

Sektor tekstylno-odzieżowy należy do najważniejszych branż w UE, wyróżniając się na światowym rynku wysoką jakością i dziedzictwem, ale także innowacyjnością procesów produkcyjnych i produktów. Na podstawie najnowszych dostępnych danych z 2017 r. szacuje się, że sektor ten w samej Unii zatrudnia prawie 1,7 mln osób w ponad 171 000 przedsiębiorstwach i osiąga obroty w wysokości 178 mln EUR (Statista, 2018). Niestety branża modowa, a zwłaszcza tzw. fast fashion jest jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko branż na poziomie globalnym. W ciągu ostatnich 15 lat produkcja odzieży podwoiła się. Do produkcji tanich ubrań, które są często użytkowane tylko przez jeden sezon, wykorzystuje się duże ilości zasobów nieodnawialnych. Dlatego masowa produkacja „jednorazowej” odzieży odbija się negatywnie na środowisku naturalnym, powoduje zanieczyszczenie wody (stosowanie chemikaliów i barwników), tworzy olbrzymie koszty transportu, wykorzystuje toksyczne włókna, które kończą jako odpady morskie. Branża modowa ma również negatywny wpływ na społeczności lokalne, w których odzież jest produkowana oraz ogół społeczeństwa. Chociaż od kilku lat obserwujemy tren wprowadzania zmian przez gigantów modowych, zrównoważony przemysł odzieżowy to wciąż tylko projekt przyszłości.

Konsorcjum TECOFASH ma na celu podnieść świadomość na temat środowiskowych i społecznych kosztów taniej mody. Będziemy informować, edukować i zapewniać możliwości współpracy młodym i doświadczonym właścicielom firm modowych, aby pokazać im, że można budować dochodowe firmy w harmonii ze środowiskiem i otoczeniem społecznym. Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez stworzenie nieodpłatnych szkoleń na temat alternatywnych modeli biznesowych, które stawiają na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój i zmieniają sposób definiowania sukcesu w biznesie.

Miara sukcesu firmy w modelu zrównoważonym

W obliczu rosnącej degradacji środowiska i problemów społeczno-gospodarczych w wielu krajach staje się oczywiste, że pieniądze nie mogą być jedyną miarą sukcesu biznesowego. Wiele firm zdaje sobie z tego sprawę i decyduje się na zmiany w sposobie postrzegania swojego wzrostu i rozwoju. Zapewne znasz pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility). Odnosi się do praktyk i działań podejmowanych przez duże firmy i korporacje, których celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na świat. Polityki zbliżone do CSR przyjmują również małe i średnie firmy (MŚP). W TECOFASH chcemy pokazać właścicielom małych firm, że mogą pójść jeszcze dalej i głębiej przedefiniować pojęcie wzrostu i zysku firmy. Jednym z pionierów myślenia o zysku szerzej niż wyniki finansowe firmy był John Elkington. Uważał on, że firmy, funkcjonując w otoczeniu społecznym i korzystając z zasobów naturalnych, powinny definiować swój wzrost trojako: jako wzorst kapitału finansowego, społecznego i środowiskowego. Skupianie się wyłącznie na wynikach rocznych czy kwartalnych, bez zwracania uwagi na koszty społeczne i środowiskowe jest krótkowzroczne. Jego pomysł jest znany jako teoria potrójnej linii biznesu (the triple bottom line theory, z ang. bottom line – zysk netto firmy).

„Teoria potrójnej linii nie została zaprojektowana jako narzędzie księgowe. Miała sprowokować pogłebione rozważania o kapitalizmie i jego przyszłości”.
—John Elkington, tłumaczenie własne

Planeta, ludzie, profit

Podejście zrównoważone mówi, że jeśli organizacja jest nastawiona tylko na zysk – ignorując ludzi i planetę – nie ma świadomości realnych kosztów prowadzenia biznesu, a zatem nie odniesie sukcesu w dłuższej perspektywie. Dzieje się tak, ponieważ arkusz z zyskami i stratami nie przedstawia pełnego obrazu wpływu firmy na powiązanych interesariuszy, takich jak pracownicy, klienci, dostawcy, społeczność i środowisko naturalne. Recepta Elkingtona polega na zdefiniowaniu wskaźnika wzrostu w opraciu o trzy typy danych: zysk ekonomiczny, wpływ na środowiskowo naturalne, oraz wpływ na dobrostan społeczny i sprawiedliwą gospodarkę. Te trzy filary nazywane są z angielskiego „3P” (planet, people, profit/prosperity): planeta, ludzie i zysk.

Obejrzyj poniższy film, żeby odkryć relacje i zależności między społecznym, środowiskowym i ekonomicznym aspektem rozwoju firmy.

TECOFASH – działania i rezultaty

Koncepcja miary sukcesu w modelu biznesu zrównoważonego Elkingtona będzie punktem wyjścia dla działań i materiałów, które stworzymy w ramach konsorcjum TECOFASH. Rezultatem projektu będzie oparta na badaniach platforma e-learningowa skierowana zarówno do młodych, jak i doświadczonych przedsiębiorców sektora mody i produkcji tekstyliów. Platforma będzie miejscem publikacji kursów i materiałów o tym, jak przekształcić działalność w kierunku zrównoważonego i zaawansowanego cyfrowo biznesu. Program szkoleniowy TECOFASH ukierunkowany jest na:

  • Łączenie firm z branży modowej i tekstylnej z młodszym pokoleniem i przyciąganie nowych talentów do tej branży,
  • Powiązanie przedstawicieli branży z ekspertami ds. szkoleń,
  • Dostarczanie przejrzystej i otwartej treści w trybie wolnego dostępu,
  • Koncentracja na brakujących w branży umiejętnościach, takich jak świadomość procesów produkcyjnych oraz umiejętności cyfrowe i ekologiczne,
  • Pełne wykorzystanie technologii cyfrowych i współpracy wirtualnej w celu przyczynienia się do podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora.

I. Pakiet szkoleniowy dotyczący problemów środowiskowa naturalnego wynikających z zanieczyszczenia i niezrównoważonej produkcji firm sektora mody.

II. Pakiet szkoleniowy dotyczący zarządzania oraz umiejętności przekrojowych związanych z modelem zrównoważonym oraz lean management.

III. Platforma internetowa zawierająca pakiety szkoleniowe oraz aplikację interaktywną do komunikacji przedsiębiorców i szkoleniowców w sektorze mody.

Partnerzy

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych „Wici”

CWEP – Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci – Rzeszów

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Institute of Entrepreneurship Development – Grecja

Lithuanian Apparel and Textile Industry Association Latia – Litwa

Lottozero – Włochy

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – Hiszpania

Newslettery

Newsletter #1Newsletter #2

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET000034636
Czas trwania: 01.01.2022 – 01.01.2024