Edukacja Erasmus+ trening warsztaty

Szkolenie Erasmus+ Młodzież dla Pokoju

We wrześniu 2018 zarząd Wici wziął udział w międzynarodowym szkoleniu Erasmus+ dla pracowników organizacji pozarządowych i edukatorów dotyczącym rozwiązywania konfliktów, mediacji i budowania pokoju. Szkolenie, finansowane z europejskiego programu Erasmus+, odbyło się w Kobuleti, małym miasteczku u wybrzeży Morza Czarnego w Gruzji. Szkolenie miało formę zajęć edukacji pozaformalnej. Trenerzy wykorzystywali metody oparte o pracę w grupach, kreatywność, teatr i swobodną dyskusję.

Kulminacyjnym punktem treningu była akcja 21 września (w Międzynarodowy Dzień Pokoju) w centrum Kobuleti, podczas której uczestnicy wymiany zapraszali przechodniów do podzielenia się refleksjami o tym, czym jest dla nich pokój. Spisane na kartkach reflfleksje zawisły na symbolicznym sznurze do prania (suszące się pranie to bardzo charakterystyczny element krajobrazu Kobuleti), zachęcając mieszkańców, jaki i turystów do zatrzymania się, porozmawiania i wzięcia udziału w innych artystycznych inicjatywach tego dnia.

Stowarzyszenie Wici jest aktywnym partnerem wymian oraz partnerstw strategicznych formowanych w ramach programu Erasmus+. Współpracujemy z organizacjami z Unii Europejskiej, jak i krajów partnerskich i stowarzyszonych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi projektami, które koordynujemy w zakładce Erasmus+.

Powiązane