Muzeum w Foteviken (SE)

Ostatnim przystankiem w naszej podróży po Skandynawii latem 2019 było Muzeum w Foteviken w południowej Szwecji. Jest to skansen archeologiczny, który pokazuje, jak mogło wyglądać życie w mieście w późnej epoce wikingów – wczesnym średniowieczu. Oprócz tradycyjnej ekspozycji obiektów, muzeum zrekonstruowało osadę Wikingów z 23 różnego rodzaju budynkami oraz zrekonstruowany statek Wikingów oparty na znalezisku archeologicznym w Zatoce Foteviken.

Foteviken to miejsce, do którego rekonstruktorzy mogą przyjechać i zostać na parę dni w ciągu sezonu letniego. W czasie naszej wizyty byłyśmy edukatorkami i wolontariuszkami w muzeum. Mieszkałyśmy w pięknej chacie bogatego kupca, wiodąc przyjemne, niespieszne życie średniowiecznej wioski. Ania Kępa pokazywała odwiedzającym naalbinding, czyli dawną technikę dziania na igle czapek, rękawic i skarpet. Ania Raczkowska „przejęła” warsztat obróbki drewna, a Emilia Pawłusz chatkę tkacza. Bawiłyśmy się bardzo dobrze w interakcji z turystami, innymi wolontariuszami i pracownikami muzeum.